SABO ROMA 2016

31 Ottobre 2016
TG2 Costume & Società_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

27 Settembre 2016
TG2 Costume & Società


SABO ROMA 2015

26 Settembre 2015
TG3 - RAI 3 TGR Lazio

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

28 Settembre 2015
TG1 Economia

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6 Ottobre 2015
TG2 Costume & Società

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

27 Settembre 2015
Preziosa Channel - Sfilata Bijoux

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

27
Settembre 2015
Preziosa Channel - Sabo Roma apre al Bijoux


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

27
Settembre 2015
Preziosa Channel - Eventi e Bijoux


 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________SABO ROMA 2014

28 Settembre 2014 h 19:30
TG3 - RAI 3 TGR Lazio

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

30 Settembre 2014 h 14:30
TG1 - RAI 1 TG1 Economia


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

01 Ottobre 2014 h 13:30
TG2 - RAI2 TG2 Costume e Società_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

06 Ottobre 2014 h 13:30
TG2 - RAI2 TG2 Costume e Società


SABO SMART 2014

24 Febbraio 2014
TG 3 Lazio SABO SMART 2014

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

25 Febbraio 2014
TG 2 Costume & Società SABO SMART 2014

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

SPOT SKY
SABO ROMA 2013

22 Settembre 2013 h. 20:00
TG 1
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

22 Settembre 2013 h. 20:00
TG 3 R
SABO ROMA 2012

23 Settembre 2012 h. 20:00
TG 1

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

23 Settembre 2012 h. 19:30
TG 3 R

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

22 Settembre 2012 h. 19:30
Tele Studio

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

24 Settembre 2012 h. 07-13-20-24
Tele Tevere

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

18 Settembre 2012 h. 07-13-20-24
Tele Tevere